En källa till ständig glädje är de tankevurpor som de politiska partierna ägnar sig åt när de försöker blanda bort korten för väljarna. Richard Slätt har en blogg där han skriver om ditten och datten. Nu senast när regeringen kuppade igenom FRA-lagen så blev Richard djupt besviken. Så besviken att han uttryckte sig tämligen märgfullt om ett antal centerpartister som röstat för förslaget, i anmärkningsvärd kontrast till deras tidigare kraftfullt framförda ideal och åsikter.

Detta föll nu inte alla på läppen. Särkilt illa vid sig tog Centerpartiets kommunikationschef Lena Forsman. Hon skrev ett brev till Richards chef och berättade att Richard hade skrivit fula ord på sin blogg. Richards chef genmälde att det var Richards blogg och eftersom det råder åsikts- och yttrandefrihet i Sverige så står det honom fritt att ha egna åsikter och sätta dessa på pränt i en blogg.

Man kan fråga sig varför Centerpartiets kommunikationschef plötsligt grips av en oemotståndlig impuls att oombedd informera en chef på Strix Television — där Richard jobbar — om en anställds göranden och låtanden utanför arbetet. Det av Lena Forsman framförda argumentet, när DN tog upp händelsen, att hon ville skydda arbetsgivarens goda namn och rykte, faller på sin egen orimlighet. Skulle Centerpartiet plötsligt bekymra sig för hur Strix Television framstår i media?

Sanningen är väl närmast den att Lena Forsman, och kanske även högre potentater i Centerpartiet, hoppades på att kontakten med Richards chef skulle leda till att Richard ändrade i sin blogg, tonade ner formuleringarna, eller rentav strök inlägg.

Få se nu … det finns ett speciellt ord för när ett lands regering eller dess tillsatta politiker hindrar eller begränsar informationsfödet till allmänheten …

Nåväl. Hela den här incidenten hade bara varit ett av all dessa ymnigt förekommande självmål som de politiska partierna och enskilda politikerna ägnar sig åt med liv och lust, om det inte vore för vad som just lagts upp på Centerpartiets hemsida.

Ironin är tjock nog att skäras med kniv.

– R

Annonser