I sin återkommande spalt ”Hamiltons Blandning” på Folkpartiets hemsida, påstår Carl B Hamilton att ”Det finns hot och signalspaning skyddar”. Min fråga är: varför skall jag tro på detta påstående?

I stark kontrast till Carl B Hamiltons påstående står ett yttrande av Magnus Norell i DN 17/6-08 där han säger:

Det finns ingen hotbild mot Sverige som kan motivera FRA-lagen. Dessutom kommer systemet inte att fånga upp några terrorister.”

Magnus Norell är forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, med inriktning på terrorism, Carl B Hamilton är nationalekonom.

Carl B Hamilton (nationalekonom; ej att förväxla med den fiktive Carl Hamilton, underrättelseagent — vilken kanske hade haft relevanta kunskaper i ämnet signalspaning om han hade existerat.) påstår vidare att:

Problemen med integritet vid polisens buggning och telefonavlyssning för misstänkt brottslig verksamhet blir större och viktigare problem ur integritetssynpunkt.”

en avvikande uppfattning har SÄPO, som i sitt remissvar till lagförslaget skriver:

Det är således fråga om en massiv telefonavlyssning och förslaget innebär en kränkning av enskilds integritet som vida överstiger den kränkning som förslaget om buggning och preventiva tvångsmedel sammantaget innebär.”

SÄPO är — ja, SÄPO. Carl B Hamilton är nationalekonom och folkpartist.

Sedan hävdar Carl B Hamilton att det bara kommer att spanas på stygga utlänningar och inte snälla svenskar, utan:

”Det är istället företeelser som står i fokus, och enskilda personer står som (kontrollerade och godkända) sökord endast i rena undantagsfall.”

Det håller inte Janne Flyghed med om när han skriver:

”Möjligheten till kontroll av icke misstänkta personer är betydande, men det lovar man inte ska ske. Tyvärr är den historiska och internationella erfarenheten på området nedslående. Har det funnits tekniska möjligheter, har dessa så gott som undantagslöst utnyttjats. Förr eller senare.”

Inte heller Patrik Fältström är imponerad, han anser att: ”Lagförslag om FRA är ett uselt lagförslag”. och han påpekar att:

”Strunta i det trams som kommunikation inom och utom landet som det diskuteras om, och bara säga att inhämtning sker. Punkt. Det är ingen skillnad mellan inrikes och utrikes.”

Medan Mark Klamberg skriver att:

”Brottslighet måste bekämpas, men total laglydnad och kontroll kan aldrig uppnås i ett fritt och öppet samhälle. FRA-förslaget ger associationer till det Orwellska samhället, varför det bör förkastas.”

Janne Flyghed är kriminolog vid Stockholms Universitet, Patrik Fältström är medlem i regeringens råd för IT-frågor och expert på internet, Mark Klamberg är doktorand i folkrätt och Carl B Hamilton är nationalekonom, folkpartist och lojal mot sin partilinje.

Så SÄPO, terroristforskare och folkrättsexperter dömer ut FRA-lagen som meningslös, integritetskränkande och potentiellt samhällsfarlig. För att inte nämna kostsam. Försvarets Radioanstalt tycker inte helt förvånande att det är en utmärkt lag, och lovar på hedersord — världsapråmiss — att bara spionera på stygga utlänningar. Men varför skulle jag tro på FRA när de redan har erkänt att de avlyssnat i strid mot grundlagen? Och varför sitter inte de ansvariga bakom lås och bom?

Men det är klart att FRA själva tycker att lagen är effektiv och bra. Tänk efter. Här kommer regeringen till ett statligt verk som fått mindre och mindre att göra, och så frågar man:

— Hörnini, tycker ni verkligen att FRA-lagen kommer att göra någon nytta?

Svarar dom då:

  1. Nej faktiskt inte, det är nog bäst att skala ner verksamheten, och lägga pengarna på något samhällsnyttigt i stället.
  2. Jajamensan! FRA-lagen är essentiell för samhällets, fredens och frihetens bevarande. Ge oss prompt mera stålar och nya, blanka leksaker!

Lite försiktigt uttryckt så är det väl så att det kan tänkas förekomma intressekonflikter när en myndighet skall komma med åsikter angående dess eget existensberättigande.

Under tiden fortsätter Carl B Hamilton att tycka att FRA-lagen är bra, och väljarna är dumma som inte förstår hur bra lagen är. Han gör också sitt bästa för att vara raljant mot ”… alla dessa krypteringsexperter ute i de svenska hushållen som vet att kryptering inte går att knäcka, trots att FRA lyckats massor av gånger!”

Säger Carl B Hamilton ja.

Och han borde ju veta.

Han är ju nationalekonom.

– R

Annonser