Förutom att trycka på JA-knappen alltså.

Om vi börjar med Carl Bildt så försöker han i sin senaste försvarsdrapa för FRA motivera kabelspaning med att:

”… under andra världskriget kunde [vi] lyssna till den tyska militära trafik som gick på kablar genom Sverige och sedan också dechiffrera en betydande mängd av den.”

Observera att han skriver ”en betydande mängd”, alltså inte allt. Detta var för 60 – 70 år sedan. Krypteringstekniken har tagit ett antal språng sedan dess, och det ligger i krypteringens natur att det är lättare — mycket lättare — att kryptera än att dekryptera. Läs gärna den här lilla artikeln om kryptering och reflektera en stund över möjligheten att signaltrafiken är större idag än under andra världskriget. Carl Bildt har helt enkelt inte hängt med i utvecklingen.

Så är det!

Lika illa ställt är det för Carl B Hamilton (fp) som även han hänvisar till gamla tider. och Anders Tilly (kd) tycker att väljarnas åsikter har sin grund i: ”… okunskap och ett bristande intresse för allt som har med försvaret att göra.” (sic!)

Om antalet bloggar, tidningsartiklar, demonstrationer och mediabevakning tyder på ett ”bristande intresse” så undrar jag hur världen skulle se ut om folk plötsligt började intressera sig för frågan.

Ingvar Åkesson på FRA har i sin försvarsartikel i SvD glömt en av de viktigaste punkterna när det gäller desinformation; ljug inte om sådant som lätt kan kontrolleras. Han känner sig missförstådd och frågar:

”Varför bemöts debattglada lekmän med respekt medan erfarna yrkesmänniskor avfärdas?”

Det är en bra fråga. Varför bemöts debattglada lekmän — till exempel politiker — med respekt av regeringen, medan erfarna yrkesmän avfärdas. Till exempel Terroristforskare på FOI, Regeringens egna IT-råd, Kriminologer, Folkrättsexperter och historiker med förflutet i FRA. För att inte tala om Registernämnden, Kammarrätten, Datainspektionen, Rikspolisstyrelsen, SÄPO, Riksåklagaren, Ekobrottsmyndigheten och Lagrådet. Märkligt, i sanning.

Ingvar Åkesson har dessutom fått för sig att ”får inte spana” = ”kan inte spana”. Rick Falvinge (pp) rycker välvilligt till läsarens undsättning och korrigerar ett antal punkter i artikeln. Patrik Fältström, medlem i regeringens råd för IT-frågor och expert på internet, är inte heller överens med Ingvar Åkesson, och redogör för detta i ett antal poster i sin blogg: Till exempel, What is to be collected? och Not listening to communication between patries in Sweden.

För övrigt noterar jag att Carl Bildt har samma visuella tema på sin WordPress-blogg som jag har. Jag måste sålunda byta omedelbart, eller stå där med skammen.

– R

Annonser