Om vi börjar från toppen med Fredrik Reinfeldt, som i sin bok ”Det sovande folket” kallar svenskarna för: ”… mentalt handikappade och indoktrinerade att tro att politiker kan skapa och garantera välfärd.”, så anser han att ”alla tjänar på om debatten lägger sig”. Han har ingen lust att debattera just nu och är av den meningen att kritikerna inte har förstått FRA-lagen.

Detsamma tycker Mats Brännström (c) i DN; ”FRA-debatten har blossat upp beroende på att många inte haft tillräckliga kunskaper i olika frågor”. Klartext: Gemene man begriper inte viken fin, bra och nyttig lag det är är. Han säger också i en magnifik underdrift av närmast episka propotioner: ”Tyvärr står inte hela partiet bakom lagen”. Hans åsikt verkar vara att kritikerna inte har förstått FRA-lagen

FRA visar hur viktigt man tycker att meddelarskyddet är genom att beordra JK att ta reda på vem som läckt uppgifter till rapport. Polisen skall nu utreda. Smidigt.

Ingvar Svensson (kd) kallar på sin blogg de svenska väljarna för ”egotrippade gaphalsar. Hett tips från coachen; att idiotförklara sina väljare är inte världens smartaste drag för en riksdagsman i ett parti nära 4%-spärren. Hans åsikt är — uppenbarligen — att kritikerna inte har förstått FRA-lagen.

Carl B Hamiltons (fp) åsikt om ändamålsglidning är inte bara att det inte kommer att ske; han ser den till och med som eftersträvansvärd i vissa fall. Föga förvånande anser han att kritikerna inte har förstått FRA-lagen.

Johan Pehrsson (fp) anser att kampanjen mot FRA-lagen är lönlös, och lever dessutom under villfarelsen att bara man förklarar tillräckligt noga så finns det ett stöd. Han tycker också att: ”Det känns jättekonstigt att det kommer (en debatt) nu. Jag tycker att vi har haft en bra debatt innan.” (sic!) Bristen på stöd beror alltså på att — ni gissade rätt — kritikerna inte har förstått FRA-lagen.

Det här är våra förtroendavalda.

Har de ert förtroende längre? Om inte så visa det på Bananrepublikfesten, och/eller Stekare mot FRA den 3:e juli. Som Oscar Swartz skriver : ”Revolt mot kontroll- och makthungriga människor som inte förstår vilka gränser de har att röra sig inom är ett måste nu.”

– R

Annonser