Starka ord, eller hur?

Den Arge Bloggaren skall nu förklara hur han har kommit fram till denna oomkullrunkeliga sanning.

Sten Tolgfors säger i dagens SvD Inrikes att:

”Massavlyssning är inte tekniskt möjligt, inte juridiskt möjligt och inte heller praktiskt möjligt. (…) Det är inte så att man går igenom och läser alla mejl, utan FRA har sökbegrepp som plockar ut exakt rätt mejl. Det är inte så att om någon skriver ”bomb” så blir det träff. Det är bara de mejl som möter sökbegreppen som tas hem för mänsklig läsning, resten passerar.”

Osant. Massavlyssning är tekniskt möjlig tack vare den gigantiska dator som regeringen lät FRA köpa redan innan lagen klubbats igenom; den lag som gör det juridiskt möjligt och som inte till så ringa del är en orsak till den Arge Bloggarens ilska. Man har sökbegrepp som plockar ut exakt rätt mejl. Detta betyder att man måste applicera ett sökbegrepp på varje mejl, annars är det inte sökning utan slumpmässigt urval. Mänsklig läsning har ingenting med saken att göra, det är sökningen som är intrånget. Detta vet Sten Tolgfors, men han påstår annorlunda.

Teflonminne har en snygg analogi som vem som helst borde begripa:

”… (det är som om) varje brev som skickas till eller från Sverige sprättas upp av en maskin som tittar ned i det och kollar efter suspekt innehåll för att sedan återförsegla det med perfekt precision så att mottagaren aldrig på något sätt skulle kunna se att det någonsin blivit öppnat.”

Detta vet naturligtvis Sten Tolgfors, men han tycks tro att väljarna är idioter. Det borde ha gått upp för Tolgfors — och hela regeringen för den delen — att väljarna är trötta på att dumförklaras. Väljarna begriper vad signalspaning är, men väljarna begriper också att som argument för massavlyssning så brister det. Om Sten Tolgfors har läst en enda tidning, en enda blogg, ett enda e-brev eller sett en enda nyhetsutsändning, så känner han naturligtvis till detta. Men han hävdar motsatsen.

Den som berättar något som denne vet inte är sant, far med osanning; han ljuger. Den som ljuger är en lögnare, och den som ljuger i det här fallet är Sten Tolgfors.

– R

Annonser