Åkesson alltså. Han har pratat med DN, och han bekräftar att FRA samlar hemlisar som de byter mot andra länders hemlisar. Men de länder man handlar med:

… rör sig bara om demokratier, och all information samlas i första hand in för att gagna svenska intressen.”

En följdfråga blir då; vad menar Åkesson med demokratier? Konstitutionella monarkier som Sverige, republiker som USA? Räcker det med att det förekommer demokratiska val? Vilka kriterier skall uppfyllas för att FRA skall sätta sin demokratistämpel på en handelspartner? Om FRA anser att det gagnar svenska intressen så kanske man kan glida en smula på demokratibegreppet.

Vilken information är FRA ute efter? Åkesson upprepar:

FRA ska inte spana på svenska folket. (…) Den svenska informationen ska sållas bort med hjälp av speciella sökbegrepp, fortsätter han.”

Men snälla, snälla Ingvar. För att kunna sålla bort, så måste FRA applicera sökbegrepp på brevet ifråga. Det är då ni kollar vad som står i brevet. Det är det vi inte gillar. Vi struntar i att ni inte låter mänsklig personal läsa brevet. Vi struntar i att det bara är er jättestora dator som har smakat på innehållet, och vi anser precis som lagrådet att:

”… detta intrång, i motsats till vad som anges i lagrådsremissen men i enlighet med vad som har anförts av vissa remissinstanser, sker redan genom att staten bereder sig tillgång till teletrafiken och inte först när ett visst meddelande avskils för analys genom sökbegreppen. Karaktären av intrång förringas inte av att sökningen sker med automatiserad behandling.

Sedan säger Ingvar om sina magiska ofelbara sökbegrepp:

”Det handlar sällan om enskilda ord, utan om begrepp som är uppbyggda av flera delar. Alla delar måste stämma för att det ska bli träff.

- Om man till exempel sprider massförstörelsevapen kan det vara kemiska formler, som kan sättas i samband med vissa organisationer.”

Men snälla, snälla, snälla Ingvar. Detta förutsätter ju att terroristerna skriver sina meddelanden i klartext, vilket väl ändå måste anses falla på sin egen orimlighet. Och ja, även kemiska formler krypteras, trots att de för en lekman redan är en radda med siffror och bokstäver. Och nej dekryptering är numera inte att anse som möjlig inom ett rimligt tidsperspektiv. Har du dessutom glömt vad du själv har sagt? Det var visseligen nästan två veckor sedan, men jag tvivlar starkt på att omständigheterna har förändrats i särskilt hög grad SvD 28/6:

”Samtidigt tar (Ingvar Åkesson) avstånd från ett av argumenten för lagen, nämligen att kabelspaning skulle skydda svenska soldaters i Afghanistan. (…) enligt FRA-chefen är sannolikheten liten för att afghanska talibaner skulle mejla om ett eventuellt attentat mot svenska trupper via en kabel där informationen kan snappas upp av FRA.

– Det är inget bra argument för lagen. Kommunikationerna där sker mest i etern.”

Det du säger idag står i anmärkningsvärd kontrast till detta uttalande på flera punkter. DN 10/7:

”… tvärt emot vad vissa kritiker säger är spaningen, enligt (Ingvar Åkesson), betydelsefull för Sveriges utlandsstyrkor.

- Det finns mycket, mycket information på det som vi kallar för det globala nätet, till exempel om säkerhetsläget i Afghanistan. Den kan vi komma åt genom den här kabelaccessen. Tro det eller ej, det är väldigt mycket trafik som går genom Sverige.”

Jodå vi tror på att väldigt mycket trafik går genom Sverige. Vi vet också att väldigt mycket trafik som går mellan svenskar, inom Sverige, passerar över gränsen och därmed blir lovligt byte för FRA:s superdator. Det är det vi inte gillar.

Vi vet att ni tänker köra våra brev genom era ”sökbegrepp” det är det som är intrånget och det är det vi inte gillar.

– R

Annonser