Myndigheten vi skall lita på är Myndigheten som trotsar offentlighetsprincipen. En princip som är en grundläggande princip för svensk rättskipning och offentlig förvaltning. En princip som skall göra det svårare för myndigheter att gömma sin smutsiga byk för press och allmänhet. Myndighetens förre överdirektör ber oss förstå att Myndigheten inte får bryta mot lagen och därför inte gör det heller. Detta skall vi lita på, trots att samme tidigare överdirektör själv har erkänt att Myndigheten systematiskt brutit mot grundlagen; vilket även rapporterats i media.

Försvarsministern ber oss lita på Myndigheten, den kommer inte att ägna sig åt vanlig brottsbekämpning; den får inte lämna uppgifter till polisen. Vi skall lita på detta trots att rikskriminalen meddelar att de har ”en viss samverkan” med Myndigheten.

Myndighetens nuvarande chef ber oss lita på Myndigheten. Myndighetens verksamhet — säger han i en tidningsintervju — är betydelsefull för Sveriges utlandsstyrkor, till exempel vad beträffar säkerhetsläget i Afghanistan. Lita på vad Myndighetens chef säger, även om han för två veckor sedan sade att argumentet om skydd av svensk trupp i Afghanistan inte var ett bra argument. Lita blint på Myndigheten.

Lita blint på myndigheten. Myndigheten vill oss alla väl. Att Datainspektionen skall granska Myndigheten är en ren formsak. Lita blint på Myndigheten, SÄPO-granskningen kommer att visa att dess vandel är ren.

Vi skall lita på Myndigheten, den kommer att ha strikta direktiv. Myndigheten vill bara vårt eget bästa. Myndigheten kommer att strikt följa de direktiv som regeringen ger den och aldrig bryta dessa. En demokratiskt vald riksdag vill ju bara sina medborgares bästa. Något annat vore otänkbart.

Information hos Myndigheten är säker. Myndigheten läcker inte. Och om Myndigheten skulle läcka, så skall den se till att läckan åker fast. Myndigheten tycker att meddelarskyddet är viktigt, men inte så viktigt som myndighetens anseende.

Och om det otänkbara skulle inträffa att regeringen ger Myndigheten direktiv — strikta direktiv — att börja spana på landets medborgare, så kommer Myndigheten att vägra utföra dessa direktiv, ty Myndigheten är god och ädel och har kurage nog att gå emot den riksdag som ger den order.

Myndigheten vill inte läsa dina brev, bara se vad det står i dem.

– R

Annonser