Myndigheten vi skall lita på är Myndigheten som trotsar offentlighetsprincipen. En princip som är en grundläggande princip för svensk rättskipning och offentlig förvaltning. En princip som skall göra det svårare för myndigheter att gömma sin smutsiga byk för press och allmänhet. Myndighetens förre överdirektör ber oss förstå att Myndigheten inte får bryta mot lagen och därför inte gör det heller. Detta skall vi lita på, trots att samme tidigare överdirektör själv har erkänt att Myndigheten systematiskt brutit mot grundlagen; vilket även rapporterats i media.

Försvarsministern ber oss lita på Myndigheten, den kommer inte att ägna sig åt vanlig brottsbekämpning; den får inte lämna uppgifter till polisen. Vi skall lita på detta trots att rikskriminalen meddelar att de har ”en viss samverkan” med Myndigheten.

Myndighetens nuvarande chef ber oss lita på Myndigheten. Myndighetens verksamhet — säger han i en tidningsintervju — är betydelsefull för Sveriges utlandsstyrkor, till exempel vad beträffar säkerhetsläget i Afghanistan. Lita på vad Myndighetens chef säger, även om han för två veckor sedan sade att argumentet om skydd av svensk trupp i Afghanistan inte var ett bra argument. Lita blint på Myndigheten.

Lita blint på myndigheten. Myndigheten vill oss alla väl. Att Datainspektionen skall granska Myndigheten är en ren formsak. Lita blint på Myndigheten, SÄPO-granskningen kommer att visa att dess vandel är ren.

Vi skall lita på Myndigheten, den kommer att ha strikta direktiv. Myndigheten vill bara vårt eget bästa. Myndigheten kommer att strikt följa de direktiv som regeringen ger den och aldrig bryta dessa. En demokratiskt vald riksdag vill ju bara sina medborgares bästa. Något annat vore otänkbart.

Information hos Myndigheten är säker. Myndigheten läcker inte. Och om Myndigheten skulle läcka, så skall den se till att läckan åker fast. Myndigheten tycker att meddelarskyddet är viktigt, men inte så viktigt som myndighetens anseende.

Och om det otänkbara skulle inträffa att regeringen ger Myndigheten direktiv — strikta direktiv — att börja spana på landets medborgare, så kommer Myndigheten att vägra utföra dessa direktiv, ty Myndigheten är god och ädel och har kurage nog att gå emot den riksdag som ger den order.

Myndigheten vill inte läsa dina brev, bara se vad det står i dem.

– R

Annonser

Åkesson alltså. Han har pratat med DN, och han bekräftar att FRA samlar hemlisar som de byter mot andra länders hemlisar. Men de länder man handlar med:

… rör sig bara om demokratier, och all information samlas i första hand in för att gagna svenska intressen.”

En följdfråga blir då; vad menar Åkesson med demokratier? Konstitutionella monarkier som Sverige, republiker som USA? Räcker det med att det förekommer demokratiska val? Vilka kriterier skall uppfyllas för att FRA skall sätta sin demokratistämpel på en handelspartner? Om FRA anser att det gagnar svenska intressen så kanske man kan glida en smula på demokratibegreppet.

Vilken information är FRA ute efter? Åkesson upprepar:

FRA ska inte spana på svenska folket. (…) Den svenska informationen ska sållas bort med hjälp av speciella sökbegrepp, fortsätter han.”

Men snälla, snälla Ingvar. För att kunna sålla bort, så måste FRA applicera sökbegrepp på brevet ifråga. Det är då ni kollar vad som står i brevet. Det är det vi inte gillar. Vi struntar i att ni inte låter mänsklig personal läsa brevet. Vi struntar i att det bara är er jättestora dator som har smakat på innehållet, och vi anser precis som lagrådet att:

”… detta intrång, i motsats till vad som anges i lagrådsremissen men i enlighet med vad som har anförts av vissa remissinstanser, sker redan genom att staten bereder sig tillgång till teletrafiken och inte först när ett visst meddelande avskils för analys genom sökbegreppen. Karaktären av intrång förringas inte av att sökningen sker med automatiserad behandling.

Sedan säger Ingvar om sina magiska ofelbara sökbegrepp:

”Det handlar sällan om enskilda ord, utan om begrepp som är uppbyggda av flera delar. Alla delar måste stämma för att det ska bli träff.

- Om man till exempel sprider massförstörelsevapen kan det vara kemiska formler, som kan sättas i samband med vissa organisationer.”

Men snälla, snälla, snälla Ingvar. Detta förutsätter ju att terroristerna skriver sina meddelanden i klartext, vilket väl ändå måste anses falla på sin egen orimlighet. Och ja, även kemiska formler krypteras, trots att de för en lekman redan är en radda med siffror och bokstäver. Och nej dekryptering är numera inte att anse som möjlig inom ett rimligt tidsperspektiv. Har du dessutom glömt vad du själv har sagt? Det var visseligen nästan två veckor sedan, men jag tvivlar starkt på att omständigheterna har förändrats i särskilt hög grad SvD 28/6:

”Samtidigt tar (Ingvar Åkesson) avstånd från ett av argumenten för lagen, nämligen att kabelspaning skulle skydda svenska soldaters i Afghanistan. (…) enligt FRA-chefen är sannolikheten liten för att afghanska talibaner skulle mejla om ett eventuellt attentat mot svenska trupper via en kabel där informationen kan snappas upp av FRA.

– Det är inget bra argument för lagen. Kommunikationerna där sker mest i etern.”

Det du säger idag står i anmärkningsvärd kontrast till detta uttalande på flera punkter. DN 10/7:

”… tvärt emot vad vissa kritiker säger är spaningen, enligt (Ingvar Åkesson), betydelsefull för Sveriges utlandsstyrkor.

- Det finns mycket, mycket information på det som vi kallar för det globala nätet, till exempel om säkerhetsläget i Afghanistan. Den kan vi komma åt genom den här kabelaccessen. Tro det eller ej, det är väldigt mycket trafik som går genom Sverige.”

Jodå vi tror på att väldigt mycket trafik går genom Sverige. Vi vet också att väldigt mycket trafik som går mellan svenskar, inom Sverige, passerar över gränsen och därmed blir lovligt byte för FRA:s superdator. Det är det vi inte gillar.

Vi vet att ni tänker köra våra brev genom era ”sökbegrepp” det är det som är intrånget och det är det vi inte gillar.

– R

Men hon läser samma gamla saga som vi hört till leda:

”Att inte avlyssna är inte ett alternativ. Alternativen är att köpa den från andra länder eller att ha avlyssningen själv.” ”Lagen är viktig för att skydda Sveriges invånare” ”(det handlar inte om) att alla skall avlyssnas, Det finns inte teknik för det.”

Så låt oss försöka nysta upp det här så långsamt och tydligt som möjligt.

Den så kallade FRA-lagen ger FRA befogenhet att lyssna på trådburen trafik över landets gränser. I princip all trådburen trafik passerar över landets gränser. Experter på IT och internet påpekar att det är omöjligt att sortera ut de enstaka paket som inte passerar gränsen. Företrädare för regeringen påstår att man skall inte avlyssna den kommunikation som är ointressant. Till sin hjälp har man magiska ofelbara sökbegrepp så att man kan veta vad man skall plocka ut. Hur detta går till utan att analysera innehållet har man inte lyckats förklara, men det är säkert något elektroniskt. Den irriterande matematiken bakom talar man tyst om.

Hursomhelst så han man lovat att man skall inte läsa våra brev, man skall bara kolla vad det står i dom. Detta skall vi tro på eftersom de som jobbar på FRA är så ädla och goda att det aldrig skulle falla dom in att missbruka sin makt, sina positioner eller sina verktyg. Vare sig nu eller i framtiden. Detta vet man eftersom man på magisk väg bara kommer att anställa de mest renhjärtade medborgare att titta i våra brev.

Dessutom så saknas idag den teknik som krävs för att kunna avlyssna all trafik, och om den mot förmodan skulle bli tillgänglig om några år, och om — mot förmodan — varje kommande regering inte är ädel och god, så kommer FRA alltid att ha civilkurage nog att stoiskt avslå varje begäran från den hypotetiska kommande onda regeringen att spionera på det svenska folket.

Jo, tjenare.

Det är väl snarare så att som MinaModerataKarameller skriver:

”Det är tekniskt omöjligt att inte avlyssna all trafik om man skall uppnå syftet med avlyssningen, (…) Jämför detta med trängselskatten i Stockholm. Alla bilar som passerar fotograferas, varenda bil. Vissa slipper betala skatt av olika anledningar, men de är trots detta fotograferade. Samma sak med FRAs avlyssning, allt kommer att analyseras;(…). Allt! Vad är det annat än massavlyssning? FRA är tvingade att analysera allt för att deras förnämliga sökbegrepp skall hitta den intressanta trafiken. Så fungerar tekniken.

Nyamko Sabuni avslutar med att — som brukligt är — säga att:

”… regeringen (har) kanske inte varit tillräckligt bra på att kommunicera kring lagen.”

Jag lovar att om jag blir idiotförklarad en enda gång till så skriker jag. Jag har gjort ett litet utkast till ett brev som jag tänkte skicka till alla i hela regeringen, kanske hela riksdagen. Det står ungefär så här:

Till: samtliga i Sveriges Regering.

Från: Den Arge Bloggaren

För kännedom:

Jag är ingen idiot. Den överväldigande majoriteten av svenska folket är ej heller de idioter. Hur det står till med regeringens ledarmöter och ministrar är mera oklart.

Med Utmärkt Högaktning

AB

Inte för att jag tror att det skulle hjälpa.

– R

Inför valet 2006 presenterade sig moderatarna som det nya arbetarpartiet. Man bröstade upp sig och hävdade att man var ett parti för svensson, den vanlige knegaren, gräsroten. Man bildade Alliansen tillsammans med (c), (fp) och (kd), och menade på att man skulle visa hur Sverige skulle skötas. Ta alla de bästa bitarna från vänsterblocket, förkasta de dåliga och få Sverige på fötter. Som någon sade: ”sossarna utan Persson”, detta som kritik mot Perssons okänsligt buffliga ledarstil.

Istället blev det bara Perssonfasoner.

De borgerliga ledarna har de senaste veckorna visat prov på en okänslighet och tjurskallighet som lämnar den hos Göran Persson långt bakom sig. Man tiger, slår dövörat till, kör över, idiotförklarar väljarna, mobbar varandra, ljuger, gör sig till åtlöje och retar väljare med en närmast bedövande brist på fingerspitzgefühl.

Fredrik Reinfeldt är ovetande, arrogant och föraktfull, Maud Olofsson kör över sitt parti efter att ha lovat lyssna på den inre kritiken, Jan Björklund maler samma gamla trötta — och motbevisade — argument som förr, men visar i övrigt inte upp några som helst tendenser till ledarskap, och fram ur springorna i (kd) kryper en ledarmot av konstitutionsutskottet, som med all önskvärd tydlighet visar att han inte begriper de parlamentariska principerna varmed Sverige styrs.

Den politiska kartan håller på att falla sönder och partiledningarna fattar ingenting. Kanske faller den samman just därför att de inte fattar någonting. Ungsdomsförbunden står samtliga som motståndare till FRA-lagen, moderpartierna fattar ingenting. Svenskarna är trötta på att idiotförklaras. Svenskarna är trötta på politiker som inte hyser annat än förakt för den hand som föder dem. Väljarna kan och vill tänka själva. Fatta det!

Gång på gång repeterar man att väljarna ingenting begriper om FRA-lagen. För den som inte hängt med riktigt så har Alliansfritt Sverige en briljant sammanfattning.

Nu hoppas regeringen att debatten skall tona bort över sommaren. Jag hoppas och tror att de kommer att bli besvikna.

Jag hoppas att riktigt många tar sig till Stockholm den 16:e september.

– R

Ibland händer det sig att slumpens skördar resulterar i ett riktigt saftigt köttben (blandade metaforer, jag vet). I det här fallat är det e-korrespondens mellan Micke Trolin och Gunnar Andrén (fp) som har resulterat i den senares ilska. Micke berättar på sin blogg vad som har hänt:

Som av en händelse råkade min sammanboende att svara på en e-post, från en lokalordförande, Per Sjölin, i Luf i Skellefteå till alla på den ursprungliga sändlistan (stora delar av folkpartiet). Lokalordföranden utsedde den enda folkpartist som röstade nej till FRA-lagen, Maria Lindborg, till hedersmedlem. Detta fick riksdagsledamoten Gunnar Andrén (fp) att svara min sammanboende med e-post ”bara” till henne.”

Micke Trolin underrättar Expressen, som rapporterar, och publicerar därefter brevet på sin blogg och resultatet låter inte vänta på sig. Gunnar Andrén ringer till Micke Trolin och är upprörd. Mycket upprörd. Han kallar tilltaget för ”gestapometoder” och anser att tilltaget var kränkande. Telefonsamtalet finns transkriberat här. Där finns även samtalet att ladda ner som ringsignal till mobilen, och hur mycket jag än är motståndare till märkliga ringsignaler i mobiltelefoner, så måste jag erkänna att det kliar i mina fingrar just nu.

FRA-chefen, Ingvar Åkesson, har ju bekräftat att det är bland annat politikernas korrespondens som kan vara intressant att spio… spana på, så det är ju lite märkligt att en ja-röstande politiker blir så fruktansvärt upprörd av att folk får läsa hans brev. Men det kan ju vara så enkelt att Gunnar Andrén (fp) helt enkelt inte har förstått FRA-lagen. Att döma av hans uttalanden på Politikerbloggen så verkar han i alla fall inte vara fullt på det klara med vad brevhemligheten egentligen innebär. Man kanske skulle förklara lite tydligare för honom.

Sedan läser jag till min oförställda munterhet att partipiskan har blivit ett fall för arbetsmiljöverket. Bakgrunden är den psykiska mobbning som vissa riksdagsmän fick utstå från respektive partiledning inför FRA-omröstningen.

Glöm inte att idag är det torsdag. Då är det bland annat Bananrepublikfest på mynttorget i Stockholm kl 17 -19, därefter drar festen vidare till Café Opera där Stekare mot FRA utlovar raj-raj till tidigt på morgonen. Ett strålande tillfälle att rulla hatt för den goda sakens skull.

– R

Om vi börjar från toppen med Fredrik Reinfeldt, som i sin bok ”Det sovande folket” kallar svenskarna för: ”… mentalt handikappade och indoktrinerade att tro att politiker kan skapa och garantera välfärd.”, så anser han att ”alla tjänar på om debatten lägger sig”. Han har ingen lust att debattera just nu och är av den meningen att kritikerna inte har förstått FRA-lagen.

Detsamma tycker Mats Brännström (c) i DN; ”FRA-debatten har blossat upp beroende på att många inte haft tillräckliga kunskaper i olika frågor”. Klartext: Gemene man begriper inte viken fin, bra och nyttig lag det är är. Han säger också i en magnifik underdrift av närmast episka propotioner: ”Tyvärr står inte hela partiet bakom lagen”. Hans åsikt verkar vara att kritikerna inte har förstått FRA-lagen

FRA visar hur viktigt man tycker att meddelarskyddet är genom att beordra JK att ta reda på vem som läckt uppgifter till rapport. Polisen skall nu utreda. Smidigt.

Ingvar Svensson (kd) kallar på sin blogg de svenska väljarna för ”egotrippade gaphalsar. Hett tips från coachen; att idiotförklara sina väljare är inte världens smartaste drag för en riksdagsman i ett parti nära 4%-spärren. Hans åsikt är — uppenbarligen — att kritikerna inte har förstått FRA-lagen.

Carl B Hamiltons (fp) åsikt om ändamålsglidning är inte bara att det inte kommer att ske; han ser den till och med som eftersträvansvärd i vissa fall. Föga förvånande anser han att kritikerna inte har förstått FRA-lagen.

Johan Pehrsson (fp) anser att kampanjen mot FRA-lagen är lönlös, och lever dessutom under villfarelsen att bara man förklarar tillräckligt noga så finns det ett stöd. Han tycker också att: ”Det känns jättekonstigt att det kommer (en debatt) nu. Jag tycker att vi har haft en bra debatt innan.” (sic!) Bristen på stöd beror alltså på att — ni gissade rätt — kritikerna inte har förstått FRA-lagen.

Det här är våra förtroendavalda.

Har de ert förtroende längre? Om inte så visa det på Bananrepublikfesten, och/eller Stekare mot FRA den 3:e juli. Som Oscar Swartz skriver : ”Revolt mot kontroll- och makthungriga människor som inte förstår vilka gränser de har att röra sig inom är ett måste nu.”

– R

Så låt oss säga att regeringen inte bara polerar upp FRA-lagen. Låt oss anta att regeringen gör avbön, drar tillbaka lagen och ber svenska folket om ursäkt. Vad gör vi då?

Skall vi säga ”duktig regering”, klappa den på huvudet och låta saker och ting rulla vidare i gamla hjulspår? Skall vi med barsk röst ta regeringen i herrans tukt och förmaning så att den inte hittar på några dumheter i framtiden?

Det räcker inte.

Skall vi hålla debatten levande i två år, påminna varandra om FRA-lagen, kasta våra röster i enlighet med vår övertygelse och nöja oss med ett blockskifte?

Det räcker inte.

Vad som krävs är att det svenska folket en gång för alla visar vem som är herre och vem som är hund i det svenska huset. Regeringen skall falla, den måste falla och den måste falla hårt. Vad som krävs är inte en match som slutar 4-3, vad som krävs är förkrossande total utklassning, och därefter förnedring av de fallna.

Svenska folket har den här chansen att skicka en otvetydig signal till denna och kommande regeringar; all makt i Sverigen utgår från folket. I det ögonblick den inte gör det lever vi i en de facto diktaturstat. Vi vill inte ha en politisk nomenklatura som trampar på våra fri- och rättigheter. De folkvalda skall lära sig sin plats i hackordningen, och den platsen är under folket.

Många har sagt att de tänker stanna hemma nästa val. Det vore ett misstag. Alla skall gå till vallokalen, ta en valsedel för valfritt parti och rösta.

Men innan man avlägger sin röst på ett parti som är motståndare till FRA, så ta röstsedeln, gå ut genom dörren, visa upp den för alliansrepresentanterna som står där och delar ut valsedlar, och säg till dom:

— Det här hade kunnat vara en röst på er, om det inte vore för FRA.

Vi måste markera för kommande regeringar hur det går om man ens försöker sig på att urholka fri. och rättigheter, eller åsidosätta grundlagen. Vi måste — på ren svenska — skrämma skiten ur kommande regeringar så att ingen får för sig att det går att smyga in en uppsminkad FRA-lag om några år.

Protestera ofta och mycket, håll dig informerad, nätverka, skicka e post till politikerna, gå på manifestationer och demonstrationer. Håll trycket på regeringen så länge det bara går. Kom till Stockholm den 16e September och visa regeringen hur den svenska knytnäven ser ut när den väl har lämnat fickan.

Folket skall inte behöva frukta sin regering, däremot vore det bra om regeringen lärde sig att frukta folket. Den sitter trots allt och regerar på väljarnas nåder.

– R